WELKOM BY

Dokters Du Plessis, Botha, Smith

Ons strewe is om saam met ons ondersteuningspan ‘n plattelandse, persoonlike diens te lewer met Eerstewêreldstandaarde.

Tuis

Die uniekheid van ons chirurgiese praktyk is dat dit bestaan uit drie spesialis-chirurge wat in vennootskap saamwerk, met die voordeel dat daar te alle tye ‘n chirurg van die praktyk aan diens/beskikbaar is vir ons pasiënte, wat kontinuïteit van pasiëntesorg waarborg. Verder het ons ook satelliet praktyke in Ceres, Robertson en Swellendam wat ons in staat stel om ons strewe na ’n meer persoonlike diens te bereik.

Chirurgie word gedoen in ‘n hoogs gemoderniseerde multimedia-teater wat deur middel van tegnologiese integrasie die monitering, operasie en herstel van die pasiënt op ‘n hoër vlak plaas as die alledaagse kommersiële teater.

Om die finansiële stres vir ons pasiënt te verlaag, is ons geaffilieer by verskeie mediese fondse en in samewerking met Worcester Mediclinic is daar ‘n voortoelatingskliniek beskikbaar.

Endoskopiese
Suite

Onkologiese Chirurgie
(kanker)

Benigne Chirurgie
(nie-kwaadaardig)

Chirurgiese
Ondersteuning

Satelliet Praktyke

CERES
023 342 7053
SWELLENDAM
023 342 7053
ROBERTSON
023 342 7053

Affiliasies

Federation of South African Surgeons

The Association of Surgeons of South Africa (ASSA)

South African Society of Endoscopic Surgeons (SASES)

College of surgeons of South Africa ( Drs. Botha & Smith)

Trauma Society of South Africa (Dr. Botha)

South African Colorectal Society – SACSR (Dr. Smith)